Általános Szerződési Feltételek ( ÁSzF )

Létrehozva 2014. január 14. Utoljára módosítva 2020. november 26.
Írta: Bartos Péter

Általános Szerződési Feltételek ( ÁSzF )

bthbs.com - Tatabánya - Hu - Eu . Cégadatok

1.

Magyarországon az alábbi  feltételekkel, szabályokkal vállaljuk munkáinkat. A honlapon szereplő tevékenységek speciális feltételeket tartalmazhatnak, melyek jelen ÁSzF-el összhangban kerültek rögzítésre.

1.1.

Módszereink, hozzáállásunk, feltételeink jelentősen eltérhetnek az általános kivitelezői gyakorlattól, de ezt több mint 20 év tapasztalata alapján a Megrendelők, és a mi érdekünk alakította ekként. Leendő Megrendelőinkkel szemben nem bizalmatlanok vagyunk azzal, hogy pontosan, és részletesen szabályozzuk a munkavégzés szabályait, hanem általánosan óvatosak, és kiszámíthatóak igyekszünk lenni, aminek indokoltságát a több évtizedes tapasztalatok  is igazolták.  

 1.2.

Országos tevékenység terület, egész évben végzett munka.

1.3.

Minden  velünk  kapcsolatba lépő Megrendelőnek  rendelkeznie kell Internet hozzáféréssel, levélküldési / fogadási  mechanizmussal.

1.4.

Kérjük, amikor felveszi velünk a kapcsolatot, mentse el a jelen ÁSZF szabályzatot. Amennyiben a honlapunkon adott tevékenységhez tartózóan az ÁSZF kibővített változata található, annak lementését is kifejezetten kérjük.

1.5.

Kifejezetten kérjük, hibajelzést e-mail útján közöljön. Kérjük pontosan közölje e-mailen a pontos adatokat. Telefonos hibajelzés esetén kérjük e-mailen erősítse meg a megkeresését, hibajelzést.

1.6.

A Cég adatai; a honlap címlapján az adatvédelmi ismertető alatt jelezve.

1.7.

Kérjük jelezni a hibahely címét, a problémát, az előzményeket, a Megrendelő adatait, a számlafizető adatait, a fizetés módjára vonatkozó igényeket, a különleges szabályokat, elvárásokat.

 

 

2. Általános szabályok;

2.1.

Árajánlat kérés esetén minden olyan elvárását közölje, mely Önnek fontos, lényeges körülmény. Az árajánlat leadást követően nem változhatnak a konkrét munkavégzésre vonatkozó szabályok, csak a felek együttes megállapodása esetén. Nem várható el tőlünk olyan utólagos szabály alkalmazása melyre jogszabály nem kötelez minket, és előre nem lett kikötve, valamint érdekeinkkel ellentétes.

2.2.

Kifejezett kikötésünk; nem tudunk olyan munkavégzésre vállalkozni, ahol bármi okból fotók készítése nem lehetséges. Olyan esetekben, amikor biztonsági, üzleti érdek megköveteli a fotók ellenőrzését, ezt a Megrendelő általunk ismert meghatalmazottja a helyszínen megteheti, és a kényes fotókat azonnal töröljük. Kizárt viszont, hogy a fotóinkat leadjuk, és a Megrendelő utólag majd átküldi e-mailen. ( Mondjuk meg őszintén; a fotókból a hibákra lehet következtetni, ami után olcsóbb ajánlattevőt könnyen lehet találni.)

 

3. Árajánlat, árképzés

3.1.

Az alapesetben 3 hónapig érvényes ajánlat  a hiba megjelölését, megjelenését tartalmazza, valamint az elhárítás költségeit, illetve egyéb adatok kerülnek rögzítésre; fizetési feltételek, garancia, kárfelelősség, határidők stb..

3.2. 

Hibajavításokra vonatkozó ajánlat esetén semmilyen olyan információt nem közlünk az ajánlatban, ami érdekeinkkel ellentétes lehet. Nem lesz benne tehát sem a hiba oka, sem a javítási technológia megnevezése sem! Ezt majd megrendelés esetén minden munkavégzési napot követően az általunk küldött emailekből megtudja. (Ha Ön ezekre az információkra a megrendelés előtt kíváncsi, rendelje meg a hibafeltárást, ami pénzbe kerül, de a hiba okot, és javítási technikát is tartalmazza a hibáról szóló jelentés. Ez esetben később eldöntheti, velünk, vagy mással javíttat.)

Javítási ajánlat esetén a hibafeltárás, és a javítási technológia ismertetése az üzleti titkok mellőzésével, tehát összefoglalóan történik.

3.3.

Áraink egyösszegű fix árak. Tételes ajánlatot és számlát nem készítünk. Az ajánlat elfogadásával Ön elfogadja a feltüntetett hiba javítására beállított bekerülési költséget. Ettől eltérő bonyolítási  alkalmazást az árajánlat bekérése ELŐTT kérhet. A munkavégzést követően utólag követelni olyat, melyben a felek nem állapodtak meg, és eltérnek a jelen szabályoktól, az elvárható gyakorlattól, nem helyénvaló.

3.4.

Sem tételes ajánlatadásra, sem tételes számla adásra nem vagyunk kötelezettek. Ha Önnek ez az igénye, kikötése, vélhetőleg más kivitelezőt kell keresnie a hiba javítására.

3.4.1. (beírva 2020.11.26.)

Több hiba javítására leadott árajánlat esetén, ha az ajánlatba ár szerint bontva vannak a tételek, akkor azok külön munkaként -az ajánlatban jelölt összeghatárig- is számlázhatók, függetlenül attól, hogy a Megrendelés a tételek összeségére vonatkozik.

Ha tehát egy Megrendelő alapján kérik a munkavégzést több munkára, akkor a megrendelésnek az ajánlatban jelölt tételekre vonatkozóan kell szerepelnie.

Ezt azért kötjük ki, mert előfordulhat, hogy 6-8 hiba javítására küldött egy összegű megrendelés esetén ha valamelyik hibával kapcsolatban további munkavégzés szükséges, vagy éppen visszamondjuk a javítást, az ne akadályozza a többi sikeres javítás számlázását.

Ha az ajánlatban a több tételű javítások bekerülése nincs külön jelezve, az esetben a végösszeg/ darabszám = egységár, ami elszámolható egy adott munkára.

3.5.

Rezsióradíjakkal nem foglalkozunk. Egy összegű fix ajánlat alapján dolgozunk. Viszont vélhetőleg a régi, szocialista beidegződés (túrkálni más zsebében) miatt 2017-től bevezetjük: Ha Ön kiköti a rezsióradíj közlésének igényét, nem leszünk őszinték, mindemellett mi kikötjük, hogy tartalék keretet csatolunk az ajánlathoz, melyet ha mi indokoltnak látunk érvényesítünk. Egyösszegű vállalás esetén NINCS tartalékkeret, egy bekerülési összeg van. Ajánlat kérés előtt jeleznie kell, hogy tételesen kéri az ajánlatot.

 

4.Szerződés, dokumentációk, adatkezelés;

 4.1.

Alap esetben nem kötjük ki "Szerződés" megkötését, elégséges az akár e-mailen történő rendelés. Amennyiben szerződés megkötése bármi okból szükséges, a Megrendelő gondoskodik arról, hogy az első munkába indulás előtt a telephelyünkön rendelkezésre álljon 1. pld. eredeti - minden fél által aláírt- szerződés. Nem vállalunk felelősséget az olyan határidő csúszásokért, melyek pl. visszavezethetők arra, hogy az iratokat nem postafordultával kezeli Megrendelő.

4.1.1.

Szerződés kötés esetén a munkák ütemezése, szervezése, anyag beszerzése a szerződés eredeti, aláírt példányának beérkezése után történik. A Megrendelő által aláírt szerződési példányt olyan módon kell eljuttatni hozzánk, ahogy azt a Megrendelő tőlünk kézhez kapta. Kizárt, hogy új Megrendelő munkáját, úgy kezdjük meg - ha volt vélemény eltérés a szerződés tervezet tartalmáról -, hogy szkennelt szerződést kapunk vissza a Megrendelő aláírásával. Ilyen esetben a munkát ugyan tervezzük, de jogilag a szerződés eredeti aláírt példányának átvétele után indulnak a határidők, állnak be a kötelezettségek.

4.1.2. ( beírva 19.05.19)

Szeződés megfogalmazásakor a Megrendelő megfogalmazhatja szerződés tervezetét, de fölösleges aláírt szerződést küldenie első nekifutásra, mert vélhetőleg azt nem fogjuk anélkül aláírni, hogy az általunk fontosnak tartott feltételek bele ne kerüljenek.

4.1.3. ( beírva 19.05.19.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés kötést megelőzően mi minden bizonnyal küldtünk már egy árajánlatot a szerződni kívánt félnek. Az árajánlat fejléce alatt ott a hivatkozás a jelen ÁSzF-re, melyben benne vannak az alap feltételeink. Ha a szeződés ettől eltér, és nem folytattunk írásos, vagy rögzített szóbeli egyzetetést, akkor nem fogadjuk el a szeződésben az ÁSzF-ünktől elétérő értelmezést, hiszen az ajánlatot is az ÁSzF-re utalással küldtük, annak elfogadása az ÁSzF értelmezett elfogadása is egyben.

4.1.4. (beírva 19.05.19.)

Úgynevezett keretszerződés megkötése előtt is megkapja Megrendelő ( szerződő partner) az ÁSzF hivatkozást valamilyen formában, így fentiek általános keretszerződések aláírási procedúrájára is vonatkoznak.

4.2.

(EU-GDPR-nek megfelelés 2018.05.12.-től)

Minden a vállalkozás megrendelésével, munkáival kapcsolatos adat, infó, digitálisan -védetten- tárolásra kerül, és min. 10 évig kérés nélkül őrizzük azokat. Harmadik fél részére Megrendelő engedélye nélkül csak olyan esetekben adjuk ki az információkat, melyekben törvény / bíró kötelez erre minket. (1985 óta ilyen nem fordult elő.)  Megőrzött adatok: a munkafolyamatok, iratok, egyeztetések fotón, filmen, hanganyagon kerülnek rögzítésre. Az információk alapvető küldési módja email, és Google Drive.

Az adatokat 5 évig napi használatú adatként tároljuk, 5 éven túl mentett (archivált) adatként fizikailag leválasztott szerveren és -a fent jelölttől eltérő- felhőben (Cloud) tároljuk.

Az adatok tárolására használt rendszerek jogtiszta operációs és vírusvédelmi, beléptetési rendszerrel működnek. Az adatokhoz a 25 éve külsősként közreműködő egytelen "hardveradmin" sem fér hozzá. Sérült adathordozó esetén azt nem javítjuk, egyszerű módon megsemmisítjük (fejsze/kalapács).

Az adatkezelés célja: a megbízható igazolása a munkavégzésnek, és az épületüzemeltetés hiteles lekövethetőségének biztosítása a mi tevékenységünk körén belül.

Az adatokat kezeli: Bartos Péterné, Bartos Péter (címek a kapcsolat menüpontban)

A vállalkozás  belső ügymenetére ( alkalmazott, alvállalkozó, eseti megbízások, számvitel ) vonatkozó adatkezelési szabályok a vonatkozó előírások szerint külön adatkezelés szerint történik, melyek nem részei az ÁSzF-nek.

(A honlapra vonatkozó adatkezelési szabályok itt.)

4.2.1.

GDPR alá nem tartozó egyéb adatkezelések:

A folyamatban lévő munkák -bizonyos- adatait naprakészen tároljuk a "felhőben" ( Google Drive ) 2013-tól minden olyan munka esetében, melynél a Megrendelő kéri ezt a díjmentes lehetőséget, és az üzleti kapcsolat egyébként normális  a felek között. A hozzáférést az adatokhoz biztosítjuk mindaddig, amíg a munkáért járó számla fizetési határideje le nem jár. Az adatokhoz hozzáférést egyszerű módon (hivatkozás megküldése) biztosítjuk. Az adatok kezelése a hivatkozás birtokbavételével a címzett felelőssége is, mivel az nem jelszófüggő. A hivatkozás birtokában az adatokat bárki megtekintheti, így azt oly módon kell tárolni, hogy illetéktelen ne juthasson hozzá. Titkos, vagy üzletileg kényes (pl. technológia, eszközpark) információkat nem készítünk, nem tárolunk, nem küldünk, nem kezelünk. Amennyiben ilyenre szükség lenne, e tekintetben a Megrendelő adatkezelési szabályai szerint járunk el. Ha ezek -volt már ilyenre nevetséges példa- nem egyeztethetők össze a mi ügymenetünkkel (pl. ha nem engedik a hibák fotózását sem), úgy mi bizonyosan nem fogunk annak a Megrendelőnek problémájával foglalkozni, így adatait sem kezeljük.

A napi munkavégzések során küldött e-maileket, külön ( más operációs rendszer, más vírusvédelem, más beléptetési azonosítók )  szerveren tároljuk, és napi rendszerességgel az első hierarchiáról ( a beérkezett levelek fiókjából ) eltávolítjuk más helyre.

4.2.2.

A 4.2.1. nál jelzett adatokat kérheti a munka végeztével CD, DVD, Blu-ray lemezre letárolva, de kérheti ideiglenesen ismételten a "felhőbe" felhelyezést, hogy letölthesse onnan. Pendrive-n adatszolgáltatást csak személyes átadás esetén vállalunk. ( Minden  plusz szolgáltatásnak feltétele, hogy kapcsolatunk rendezett legyen.) 

 

5.Felelősségvállalás;

5.1.

A munkavégzések alatt a részünkre –velünk dolgozók részére- felróható károkozásért anyagi felelősséggel tartozunk (Pl. betörünk egy ablakot, neki tolatunk egy kukának stb.). Minden különleges szabályt, körülményt a becslési ajánlat - ha ilyen nem készül akkor az árajánlat készítés előtt- , írásban a tudomásunkra kell hozni. Az általunk a Megrendelő telephelyén aláírt nyilatkozatokat akkor kérhetik rajtunk számon, ha azt időben közölték velünk, és rendelkezünk egy példány azonos tartalmú aláírt irattal, vagy annak másolatával. Nem tartozik a károkozás hatókörébe az az eset, amikor az általunk javítandó hibától adódik a károkozás. (Ez utóbbi esetre vonatkozóan elvárt kárfelelősség vállalás csak kifejezett, világos szerződésben köthető ki. Az ilyen felelősségvállalás a bekerülést jelentősen drágítja - a felelősségbiztosítás összegénél magasabb összeggel-, a munka megkezdését jelentősen lassítja -a felelősség biztosítás megkötésének idejével .)

5.2.

MI a saját hibafeltárásunk, és javításunkért vállalunk garanciát. Mások által végzett hibafeltárás alapján is tudunk munkát végezni, de arra garanciát nem vállalunk. Ha tehát Megrendelő egy szakértői vélemény/árazás stb. alapján akar egy javítási  projektet velünk elvégezni, garanciát arra, hogy az a projekt sikeres lesz, ...nem vállalunk. Nem probléma, ha van szakvélemény, de a mi munkánkat adott esetben NEM befolyásolja. A mi ajánlatunk alapján végzett munka megoldásait a szakértő véleményezheti, de nem utasíthat olyan feladatok elvégzésére melyet mi nem ismerünk el szükségesnek, indokoltnak, illetve nem kérheti mellőzni azon munkafolymatokat melyeket mi el akarunk végezni. A szakértő beleszólása a technológiai folyamatokat vita esetén nem érinti, kivéve, ha mint fent jelzésre került, a garanciát Ő vállalja.

 

6.Garancia;

6.1.

A garancia ideje alatt a javításunkat érintően, azt befolyásolóan csak mi javíthatjuk a problémát, vagy annak környezetét. Idegen (  Megrendelő alkalmazásában álló, vagy harmadik fél ) kivitelező munkája, a garanciát megszünteti. Egyeztessen velünk, mielőtt döntést hoz!

6.2. (beírva 18.04.23.)

 Hibajavítások esetén alap esetben 1 év a garancia. Mi plusz vállalásként alapból 2 év garanciát vállalunk a pontosan fizetők részére! A határidőn túli kifizetés - akár 1 naptári nappal történő csúszás is pontatlan fizetésnek minősül! -  a garanciát  csak a törvényi 1 évre korlátozza!

6.2.1

A számlán közölt utalási határidő nem azt jelenti, hogy kb. akkor kell kifizetni az összeget, hanem azt, hogy legkésőbb a jelölt nap lejártáig. Ha tehát Önöknél az ügyviteli módszerek például heti 1 utalást tesznek lehetővé és az csütörtök, a számlánk utalási határideje viszont a következő nap péntek, akkor Önnek gondoskodnia kell, hogy az előző hét csütörtökjén elutalják a számla összegét, és nem 6 nap késéssel a következő hét csütörtökjén! Javasoljuk tegye azt amit mi szoktunk egy vita nélküli számla érkezésekor: alapesetben 24 órán belül fizetünk. Ha ettől eltérünk, azt még azelőtt tisztázzuk, mielőtt vásárolnánk, vagy igénybe vennénk az adott szolgáltatást. A sorozatosan pontatlanul utaló megrendelőktől általában elköszönünk.

6.2.1.1

Felújítási munkáknál alap esetben 5 év. Ettől eltérő garanciális igény az árat befolyásolja. Garanciát vállalunk az általunk biztosított anyagok anyaghibájára. A garancia a javítás díjtalan elvégzésére vonatkozik! ( Ez utóbbi az anyagszükségletre is vonatkozik, kivéve, ha direkt hagytunk vissza anyagot a későbbi esetleges javítások fedezetére.) A garancia hiba javítás esetén arra vonatkozik, hogy az adott hiba megszűnik a javítás hatására, és a javítás a garancia idő alatt e hibától ismét nem jelentkezhet. Felújítási munkák esetén a felújítási ajánlatban jelölt garanciális hatókör érvényes. A garancia érvényesítése nem függ az időközbeni tulajdonos váltástól, de az új tulajdonos tájékoztatása  a garanciaigény lehetőségéről nem a mi dolgunk.

6.2.1.2.

Figyelem! Javítási munkák esetén a garancia nem azt jelenti, hogy ugyanott nem ázhat az épület, mert előfordulhat, hogy a javítást követően máshol sérül a tető, de a tető/födém kialakítása miatt az ázás ugyan ott jelentkezik (pl. monolit vb. födém, vagy trapézlemezes födém esetén). A garancia alap esetben arra vonatkozik, hogy az ázásnak meg kell szűni a javítás hatására, és ugyan attól a hibától nem ázhat az épület a garancia ideje alatt.

6.2.2.

Nem von maga után garanciális kötelezettséget a rajtunk kívülálló személy által vétlenül, gondatlanul, vagy szándékosan okozott károsodás miatti ismételt ázás, vagy hiba, illetve a természeti csapás okozta behatás. Nem garanciális kötelezettség, ha a hiba olyan okból adódik, mely a Megrendelő mulasztására vezethető vissza. (Pl. Ha egy beázás javításakor megállapítjuk, hogy a tetőlefolyók fűtése nyáron nincs kikapcsolva, és ez okozta a lefolyó sérülését, a Megrendelőnek intézkednie kell a kikapcsolásról, mert ha ezt elmulasztja, és az új lefolyó emiatt károsodik, ez saját mulasztásának minősül.)

6.2.3.

Javítási munkáink során a célszerűség (szűnjön meg a beázás) a fő vezérlő elv. Nem jelent garanciális feladatot, ha a Megrendelő az árajánlat leadása után, vagy a munka sikeres befejeztével  további esztétikai, vagy egyéb  igényeket támaszt egy olyan javítási munkával kapcsolatban, melyet a halandó amúgy sem láthat, az eredményességet pedig nem befolyásolja a további piszmogás. 

6.2.4.

Figyelem!

Ha sikeres munkavégzést, számlázást, fizetést  követően garanciális hibát jeleznek, nekünk kötelességünk megjelenni. Ha álláspontunk szerint a hiba nem garanciális probléma, ezt mi vagyunk kötelesek bizonyítani.

Ha megállapítást nyer, hogy a hiba új  - tehát pl. egy eddig nem jelentkező hibát jeleztek garanciális hibaként, és nem az egész tetőre vonatkozik a garancia-, vagy a hibát pl. az okozta, hogy a javított tetőfelülethez lejtő tetőrészleten a javítás után megsérült a tető, vagy szakszerűtlenül végeztek ott egy légtechnikai gép beépítést, és attól áznak- ez esetben leszámlázzuk a megjelenés, és bizonyítás költségeit, mely minimálisan az alábbi netto összeget jelenti;

50 km-es körzetben;                  50.000.- ( 50 KM-en belül )

100 km-es körzetben;                78.000.- ( 50-100 Km pl. Budapest, Győr)

200 km-es körzetben;                95.000.- ( 100-200 Km. Pl. Gödöllő, Dunaújváros, Siófok)

300 km-es körzetben;              125.000.-  ( 200-300 Km Pl. Miskolc, Pécs, Szeged)

Kérjük tehát, járjon el körültekintően garanciális hibajelzés esetén!

6.3.

Felelősségvállalás, garancia egyéb infók a fentieket is tartalmazva.

 

7.Fizetési feltételek;

7.1.

Fizetési határidő 8-30 naptári nap. Alap esetben 30 napnál  hosszabb  fizetési határidőre nem vállalunk munkát.

Figyelem! Ha 30 napos a fizetési határidő, az 30 naptári napot jelent! Ha a 31-ik napon fizeti ki a számlát, az a garancia időtartalmát lerövidítheti amiről mi külön értesítést nem küldünk, de adott esteben hivatkozhatunk a garancia vállalás 6.2.-alatt kiemelten jelzett feltételre!  

7.2.

A megrendelésben közölt  fizetési határidő vállalás az árat módosítja. Az árajánlat alap esetben 30 napos fizetési határidőre vonatkozik. 15 naptári napra  -3%, 8 naptári napra vonatkozó vállalás esetén -5% a vállalási összeg.

7.3.

Kifizetéskor a Megrendelő részéről vállalt fizetési  határidőtől  - számunkra hátrányos -  eltérés esetén a különbözetre pótszámlát állítunk ki, vagy külön jelzés nélkül a következő munkavégzésnél felszámoljuk. 30 napot átlépő utalás esetén követeljük a költségátalányt. Fizetési meghagyásos eljárás esetén a költségeket akkor is követeljük, ha a számla összegét időközben kifizeti a Megrendelő. Inkorrekt Megrendelőről bejegyzést teszünk honlapunk „Feketelista” menüpontjában.

7.4.

Számlázást követően a határidőre ki nem fizetett számla magával vonhatja a Megrendelőnél végzett más munkák  felfüggesztését a kifizetésig. Ez esetben a többi folyamatban lévő munkánál jelentkező csúszásért felelősséget nem vállalunk.

Határidőn túli fizetés esetén jelen felszólítás alapján kérjük a törvény által előírt késedelmi kamat és költségátalány automatikus utalását.!

 7.5.

A számlán jelölt fizetési határidő azt jelenti, a számla összegének legkésőbb addig  a napig be kell érkeznie a számlánkra. Kizárt a hosszú távú együttmüködés ha rendre fizetési csúszások adódnak irányunkba.

 

8.Megjegyzések:

8.1.

- Az email útján közölteket kötőerejű iratként kezeljük.

8.2.

- Faxal nem rendelkezünk. Telefon és email címünk a   főoldal "Kapcsolat" menüpontjánál elérhető. (Bartos Péter telefonja -06-20-9684-527- rögzíti a beszélgetést! Ennek az az oka, hogy vezetés közben ne kelljen feljegyzést készíteni, illetve sok esetben telefonon történik a megállapodás. A telefonbeszélgetések  anyagát a többi dokumentációval együtt őrizzük, ugyanekkor nem része az ügymenet normál dokumentálásának, de vita esetén hivatkozunk rá, másolatban biztosítva az "ellenfélnek" a felvételt!)

8.3.

- Ha a fent közölt általános bonyolítási metodikánk nem illeszthető pontosan a Megrendelő ügyviteli szabályaihoz, akkor az eltérésekről meg kell állapodni az ajánlattétel előtt. A hibajelzéskor küldendő adatok között már szerepelnie kell a különleges elvárásoknak, az ugyanis az árakat befolyásolhatja.

8.4.

Teljesen fölösleges rabolnunk a Megrendelő idejét, és növelni költségeinket, ha a Megrendelő pl. megrendeli a munkát, és utána közli a speciális feltételeit, mert  ez esetben új árajánlat készül, és az minden bizonnyal lényegesen drágább összeget fog előirányozni. (Példa: Az egy naposra tervezett munkavégzést megrendelték, majd 3 féle iratot küldtek belső szabályokról, illetve 1 napos balesetvédelmi oktatást írtak elő.)

8.5.

Értelmetlen speciális szabályoknak nem tudunk megfelelni (sajnos néhány amerikai cég hazai ügybuzgó munkavédelmis menagere hajlamos ilyeneket elkövetni). Másik cég, másik példa; a Megrendelő megkövetelné a tetőn a biztosító kötél alkalmazását, ehhez a köteleknek, biztosító eszközöknek a bevizsgálását igazoló minden dokumentumot, miközben a tetőn nincs egyetlen szabvány kikötési pont sem kialakítva.  Másik példa; nem szabad fölmenni a tetőre, ha az eső esik, vagy a tető nedves.

8.6.

 

MI saját felelősségünkre, saját kockázatunkból vállalkozunk, saját eszközeinkkel. Megrendelő nem írhat elő olyan szabályt melyet ők maguk sem tartanak be, vagy aminek a betartásáhpz nincsnek meg a Megrendelő részéről a feltételek.

 

Tatabánya 2014 01.14.

(változtatva 2017 11.16. pontokba szedés, 5.2. pont  pontosítása, 2018.07.04.,23 helyesírás ellenőrzése.)