Felelősségvállallás, garancia

Létrehozva 2013. szeptember 28. Utoljára módosítva 2019. április 08.
Írta: Bartos Péter

Felelősségvállalás: a munkavégzések alatt a részünkre felróható károkozásért anyagi felelősséggel tartozunk.

Minden különleges szabályt, körülményt  - az árajánlat készítés előtt- , írásban a tudomásunkra kell hozni. Az általunk a Megrendelő telephelyén aláírt nyilatkozatokat akkor kérhetik rajtunk számon, ha azt időben közölték velünk, és rendelkezünk egy példány azonos tartalmú irattal telephelyünkön.

 Garancia: alap esetben 1 év.

ÁSZF 6.2 szerint a garancia alap esetben meghoszabbodik külön kikötés hiányában 1év időtartammal, ha a fizetési feltételeknek Megrendelő eleget tett.

Bármi nemű árengedmény  külön kikötés hiányában a garancia időtartamát megfelezi.

Ettől eltérő (1+1 év) garanciális igény az árat befolyásolja. Garanciát vállalunk az általunk biztosított anyagok anyaghibájára is. A garancia a javítás díjtalan elvégzésére vonatkozik! A garancia arra vonatkozik, hogy az ajánlatban/szerződésben meghatározott tető/tetők beázása esetén a természetes elhasználódásból adódó hibákat díjtalanul javítjuk. (Ide értve a feszülések, szakadások, kilyukadások természetes kialakulását is. Általában tehát minden olyan új hiba javítását garanciális hibaként értelmezzük, mely nem vezethető vissza rajtunk kívüálló mulasztására, természeti csapásra és benne volt a vállalási körben.)

Nem von maga után garanciális kötelezettséget a rajtunk kívülálló személy által vétlenül, gondatlanul, vagy szándékosan okozott károsodás miatti ismételt ázás, illetve a természeti csapás okozta behatás. Nem garanciális kötelezettség tehát, ha a hiba olyan okból adódik, mely a Megrendelő, vagy általa igénybe vett harmadik fél mulasztására vezethető vissza (üzemeltetési, vagy szerelési hibák).

Példák;

- Nem garanciális feladatunk a garancia vállalásunk ideje alatt egy -valaki által-  tetőn végzett hanyag hegesztési munka után - a tető takarásának hiánya miatti - lyukak javítása.

- Nem garanciális feladatunk, ha a légkezelőbe cserélték a villanymotort, amit aztán végig vonszoltak a tetőn több helyen kiszakítva azt.

- Nem garanciális feladat az olyan beázások jelentkezése amit Megrendelő nem kért bevonni a felelősségi körünkbe. ( Például egy Rooftop vagy ventillátor felépítmény. Mi ezekre vonatkozóan is adunk ajánlatot, de Megrendelő ezeket szabad döntése alapján kiveheti a kőrből, hogy a költségekkel rugalmasabban tervezhessen.)

Figyelem!

Ha garanciális hibát jeleznek, nekünk kötelességünk megjelenni. Ha álláspontunk szerint a hiba nem garanciális probléma, ezt mi vagyunk kötelesek bizonyítani. Ehhez bizonyos feltételeket Megrendelő biztosít.

Ha megállapítást nyer, hogy pl.olyan hibát jeleztek garanciális hibaként, amin jól látszik, hogy nemrég csavarokat tapostak a tetőszigetelésbe  és attól áznak- ez esetben leszámlázzuk a megjelenés, és bizonyítás költségeit, mely minimálisan az alábbi netto összeget jelenti;

50 km-es körzetben;                  50.000.-

100 km-es körzetben;                78.000.-

200 km-es körzetben;                95.000.-

300 km-es körzetben;              125.000.-

Kérjük tehát, járjon el körültekintően garanciális hibajelzés esetén!