Felelősségvállalás, garancia rejtett hiba

Felelősségvállalás, garancia rejtett hiba

Létrehozva 2013. szeptember 28. Utoljára módosítva 2016. február 04.
Írta: Bartos Péter

Figyelem!

A rejtett hibák javítására kötbérterhes  kivitelezési határidő nem vállalható!

Felelősségvállalás: a munkavégzések alatt a részünkre ( velünk dolgozók is ide értve ) felróható károkozásért anyagi felelősséggel tartozunk. Minden különleges szabályt, körülményt a becslési ajánlat   - ha ilyen nem készül akkor az árajánlat -  készítés előtt , írásban a tudomásunkra kell hozni.  Az általunk a Megrendelő telephelyén aláírt nyilatkozatokat akkor kérhetik rajtunk számon, ha azt időben közölték velünk, és rendelkezünk egy példány azonos tartalmú irattal telephelyünkön. A javítási munkák sikertelenségéből adódó beázásokra anyagi kárt a Megrendelő csak akkor érvényesíthet, ha ezt a felek kifejezetten kikötik. Ez jelentős plusz költség Megrendelő részére, mert a felelősség biztosításunk ilyen irányú kötelezettség vállalásra nem terjed ki ! Alapállás a beázások javítása során, hogy amíg a sikeres munkavégzés nem állapítható meg a hibahelyet ázást jelentő helyként kell figyelembe venni és ekként kell használni.

 Garancia: alap esetben 2 év. Ettől eltérő garanciális igény az árat befolyásolja. A garancia induló napja  a tényeges javítási munkák befejezési dátuma. Ha például Március 12.-én jelzi a Megrendelő, hogy a javítás sikeres, akkor ez lesz a számlán a teljesítési időpont, de a garancia attól a naptól számítódik, amikor utoljára volt javítás az adott hibán. Ha ez -mondjuk- Január 12, akkor a garancia innen számítódik, és nem Március 12-től. (Lásd ugyan ezt a példát a számlázásnál is.)

 Garanciát vállalunk az általunk biztosított anyagok anyaghibájára. A garancia a javítás díjtalan elvégzésére vonatkozik! A garancia arra vonatkozik, hogy az adott hiba megszűnik a javítás hatására, és a javítás a garancia idő alatt e hibától ismét nem jelentkezhet.

Figyelem! Ez nem azt jelenti, hogy ugyanott nem ázhat az épület, mert előfordulhat, hogy a javítást követően máshol sérül a tető, de a tető/födém kialakítása miatt az ázás ugyan ott jelentkezik (pl. monolit vb. födém, vagy trapézlemezes födém esetén). Ezért; nem von maga után garanciális kötelezettséget a rajtunk kívülálló személy által vétlenül, gondatlanul, vagy szándékosan okozott károsodás miatti ismételt ázás, illetve a természeti csapás okozta behatás. Nem garanciális kötelezettség, ha a hiba olyan okból adódik, mely a Megrendelő mulasztására vezethető vissza. (Pl. Ha egy beázás javításakor megállapítjuk, hogy a tetőlefolyók fűtése nyáron nincs kikapcsolva, és ez okozta a lefolyó sérülését, a Megrendelőnek intézkednie kell a kikapcsolásról, mert ha ezt elmulasztja, és az új lefolyó emiatt károsodik, ez saját mulasztásának minősül.)

Figyelem!

Ha sikeres munkavégzést, számlázást, fizetést  követően garanciális hibát jeleznek, nekünk kötelességünk megjelenni. Ha álláspontunk szerint a hiba nem garanciális probléma, ezt mi vagyunk kötelesek bizonyítani.

Ha megállapítást nyer, hogy a hiba új -tehát pl. egy eddig nem jelentkező hibát jeleztek garanciális hibaként, és nem az egész tetőre vonatkozik a garancia-, vagy a hibát pl. az okozta, hogy a javított tetőfelülethez lejtő tetőrészleten a javítás után megsérült a tető, vagy szakszerűtlenül végeztek ott egy légtechnikai gép beépítést, és attól áznak- ez esetben leszámlázzuk a megjelenés, és bizonyítás költségeit, mely minimálisan az alábbi netto összeget jelenti;

50 km-es körzetben;                  40.000.-

100 km-es körzetben;                70.000.-

200 km-es körzetben;                85.000.-

300 km-es körzetben;              105.000.-

Kérjük tehát, járjon el körültekintően garanciális hibajelzés esetén!