Felelősségvállalás, garancia rejtett hiba

Létrehozva 2013. szeptember 28. Utoljára módosítva 2018. augusztus 06.
Írta: Bartos Péter

Figyelem!

A rejtett hibák javítására kötbérterhes  kivitelezési határidő nem vállalható!

1.1.

Felelősségvállalás: a munkavégzések alatt a részünkre ( velünk dolgozók is ide értve ) felróható károkozásért anyagi felelősséggel tartozunk. Minden különleges szabályt, körülményt a becslési ajánlat   - ha ilyen nem készül akkor az árajánlat -  készítés előtt , írásban a tudomásunkra kell hozni. (Ugyan ez vonatkozik az elvárt munkára. Csak az ajánlatban megjelölt feladat elvégzésére vagyunk kötelezettek. Ajánlatkészítés utáni plusz  feladatra ismét ajánlatot kell kérni.)

1.2.

Az általunk -a bekerülés nem befolyásoló- Megrendelő telephelyén aláírt nyilatkozatokat akkor kérhetik rajtunk számon, ha azt időben -munkába indulás előtt- közölték velünk, és rendelkezünk egy példány azonos tartalmú irattal telephelyünkön. ( A bekerülést befolyásoló elvárásokat az ajánlat készítés előtt kell jelezni.) A javítási munkák sikertelenségéből adódó beázásokra anyagi kárt a Megrendelő csak akkor érvényesíthet, ha ezt a felek kifejezetten kikötik. Ez jelentős plusz költség Megrendelő részére, mert a felelősség biztosításunk ilyen irányú kötelezettség vállalásra nem terjed ki ! Alapállás a beázások javítása során, hogy amíg a sikeres munkavégzés nem állapítható meg a hibahelyet ázást jelentő helyként kell figyelembe venni és ekként kell használni.

1.3.

 Garancia:

 Hibajavítások esetén alap esetben 1 év a garancia. Mi plusz vállalásként alapból 2 év garanciát vállalunk a pontosan fizetők részére! A határidőn túli kifizetés - akár 1 naptári nappal történő csúszás is pontatlan fizetésnek minősül! -  a garanciát  csak a törvényi 1 évre korlátozza!

(Fentiek a 2018.04.23.-a utáni munkákra érvényes.)

 Ettől eltérő garanciális igény az árat befolyásolja. A garancia induló napja  a tényeges javítási munkák befejezési dátuma. Ha például Március 12.-én jelzi a Megrendelő, hogy a javítás sikeres, akkor ez lesz a számlán a teljesítési időpont, de a garancia attól a naptól számítódik, amikor utoljára volt javítás az adott hibán. Ha ez -mondjuk- Január 12, akkor a garancia innen számítódik, és nem Március 12-től. (Lásd ugyan ezt a példát a számlázásnál is.)

1.4.

 Garanciát vállalunk az általunk biztosított anyagok anyaghibájára. A garancia a javítás díjtalan elvégzésére vonatkozik! A garancia arra vonatkozik, hogy az adott hiba megszűnik a javítás hatására, és a javítás a garancia idő alatt e hibától ismét nem jelentkezhet.

1.5.

Figyelem! Ez nem azt jelenti, hogy ugyanott nem ázhat az épület, mert előfordulhat, hogy a javítást követően máshol sérül a tető, de a tető/födém kialakítása miatt az ázás ugyan ott jelentkezik (pl. monolit vb. födém, vagy trapézlemezes födém esetén). Ezért; nem von maga után garanciális kötelezettséget a rajtunk kívülálló személy által vétlenül, gondatlanul, vagy szándékosan okozott károsodás miatti ismételt ázás, illetve a természeti csapás okozta behatás. Nem garanciális kötelezettség, ha a hiba olyan okból adódik, mely a Megrendelő mulasztására vezethető vissza. (Pl. Ha egy beázás javításakor megállapítjuk, hogy a tetőlefolyók fűtése nyáron nincs kikapcsolva, és ez okozta a lefolyó sérülését, a Megrendelőnek intézkednie kell a kikapcsolásról, mert ha ezt elmulasztja, és az új lefolyó emiatt károsodik, ez saját mulasztásának minősül.)

1.6.

Figyelem!

Ha sikeres munkavégzést, számlázást, fizetést  követően garanciális hibát jeleznek, nekünk kötelességünk megjelenni. Ha álláspontunk szerint a hiba nem garanciális probléma, ezt mi vagyunk kötelesek bizonyítani.

Ha megállapítást nyer, hogy a hiba új -tehát pl. egy eddig nem jelentkező hibát jeleztek garanciális hibaként, és nem az egész tetőre vonatkozik a garancia-, vagy a hibát pl. az okozta, hogy a javított tetőfelülethez lejtő tetőrészleten a javítás után megsérült a tető, vagy szakszerűtlenül végeztek ott egy légtechnikai gép beépítést, és attól áznak- ez esetben leszámlázzuk a megjelenés, és bizonyítás költségeit, mely minimálisan az alábbi netto összeget jelenti;

50 km-es körzetben;                  50.000.-

100 km-es körzetben;                78.000.-

200 km-es körzetben;                95.000.-

300 km-es körzetben;              125.000.-

Kérjük tehát, járjon el körültekintően garanciális hibajelzés esetén!