számlázás, fizetés, vitás esetek

Létrehozva 2013. szeptember 28. Utoljára módosítva 2016. február 04.
Írta: Bartos Péter

 

Számlázás, fizetés, elállás a munkavégzéstől, vitás esetek 

Fizetési határidő 8-30 naptári nap. Alap esetben 30 napnál  hosszabb  fizetési határidőre nem vállalunk munkát. A számla ellenértékének kiegyenlítése -fizetés-  a számlán közölt bankszámlára történik. Előleg fizetés nincs, esetleges részszámla fizetéséről írásban kell megállapodni.

A megrendelésben közölt  fizetési határidő vállalás az árat módosítja. Az árajánlat alap esetben 30 napos fizetési határidőre vonatkozik. 15 naptári napra  -5%, 8 naptári napra vonatkozó vállalás esetén -10% a vállalási összeg.

Kifizetéskor a Megrendelő részéről vállalt fizetési  határidőtől  - számunkra hátrányos -  eltérés esetén a különbözetre pótszámlát állítunk ki, vagy külön jelzés nélkül azt felszámoljuk a következő munkavégzéskor. 30 napot átlépő utalás esetén igényeljük a költségátalányt. Fizetési meghagyásos eljárás esetén a költségeket akkor is követeljük, ha a számla összegét időközben kifizeti a Megrendelő. Inkorrekt Megrendelőről bejegyzést teszünk a „Feketelista” menüpontba.

Számlázást követően a határidőre ki nem fizetett számla magával vonhatja a Megrendelőnél végzett más munkák  felfüggesztését a kifizetésig. Ez esetben a többi folyamatban lévő munkánál jelentkező csúszásért felelősséget nem vállalunk.

Kényes, összetett  javítási munka sikerének ellenőrzése több esteben akár hónapokig is eltarthat (csapadékhiány, ellenőrzést végző akadályoztatása stb.). A számla fogadást nem lehet megtagadni arra hivatkozva, hogy régen történt a munkavégzés, ha Megrendelő előzetesen írásban nem rögzítette a számlázás végső határidejét. Ha a Megrendelő a számlázást végső határidőhöz köti, úgy a számlát akkor is be kell fogadni, ha az ellenőrzés nem zárult le.

Figyelem!  Ha Megrendlő teljesítési határidőt köt ki az - a rejtett beázások munkavégzésnél -   CSAK a javítási munkák befejezési határidejét jelentheti, az ellenőrzési határidőt NEM! Nem minősülhet határidő csúszásnak, ha az alap javítási munkákat határidőre elvégezzük, de ellenőrzéskor ismételten beázás tapasztalható, így folytatni kell a javítást.

Számlázáskor a tényleges javítási munkák dátuma eltérhet a teljesítési dátumtól. A számlán az a teljesítés dátuma, amikor a sikeres munkavégzés megállapítható. Ha például Január 12-én a javítás megtörtént, de Március 12-én jelzi  a Megrendelő képviselője, hogy az utóbbi napok esőzései során nem tapasztaltak beázást az adott helyen, úgy a számlán a teljesítés napja Március 12.-e lesz. ( Ennek az az oka, hogy az ilyen munkákat sikerre várással vállaljuk, ami  - a locsoláspróbát kivéve -  eleve feltételez egy ellenőrzési idő szükségletet. A munka ténylegesen akkor van tehát befejezve, amikor a sikeres javítás  megállapítható.) 

A garancia induló napja viszont  a fenti példa szerint az utolsó javítással töltött munkavégzés napja, tehát Január 12.

Előállhat olyan helyzet, hogy rájövünk, az eredeti ajánlat készítésekor lényegesen alul becsültük a szükséges bekerülést, -úgymond- keveset kértünk a munkáért.  Megrendelő ez esetben nem követelhet teljesítést, mi viszont nem követelhetünk kifizetést, kártértést, vagy elmaradt hasznot.

Így -a saját hibánkból adódó- sikertelenség esetén vagy nem történik számlázás, vagy a kifizetett összeg visszautalásra kerül, ha a sikeresnek ítélt javítás utáni hibajelzéskor nem kívánjuk / tudjuk a garanciális javítást hatékonyan elvégezni. (Ilyen eddig két esetben fordult elő, tehát igen ritka.)

Fentiek egyben azt is jelzik, ha egy Megrendelő  pl. 3 hiba javítását kéri, - és az árajánlatban mindhárom külön van beárazva- akkor az igazolhatóan sikeres javítások számlázhatók olyan bontásban, ahogy az ajánlatban szerepelnek. Nem lehetetleníti tehát el a számlázást a sikeres munkákra vonatkozóan egy sikertelen részfeladat átmeneti, vagy végleges sikertelensége.

( Gyakori / visszatérő Partnereknél - megegyezés alapján - a fentiektől eltérhet az ügyvitel. )

----------------------

Igyekszünk kerülni a konfliktusos helyzeteket, ezért kérjük ennekátolvasását.

(A határidők számítását az 1952 évi III. törvény -Pp.- szabályai szerint értelmezzük.)