Árajánlat kérése

Létrehozva 2013. szeptember 28. Utoljára módosítva 2016. március 15.
Írta: Bartos Péter

 


 

1.
Ön kapott egy költségbecslést és javíttatni szeretné a hibát. Felkérésére  megtekintjük a  hibát és árajánlatot készítünk. (Megtekintéskor igyekszünk olyan helyzetet teremteni, hogy rajtunk kívül más ne szerezzen tudomást a hiba/hibák okáról. Kérjük ezen szokásunkat ne vegyék neveletlenségnek, ez nekünk üzleti érdekünk.)

Megjegyzés;

Ha Ön csak 1 hiba javítására kér költségbecslést, de árajánlat készítéskor további hibákat is jelez, akkor Ön egy hibára vonatkozóan kap ajánlatot, fenti feltételeink erre vonatkoznak. A többi hiba csak új ajánlaton, vagy elkülönülten szerepelhet!2.

 

Az ajánlat a hiba épületen belüli megjelölését, megjelenését tartalmazza, valamint az elhárítás költségeit, illetve egyéb adatok kerülnek rögzítésre; fizetési feltételek, garancia, kárfelelősség, határidők stb.. Semmilyen olyan információt nem közlünk az ajánlatban, ami érdekeinkkel ellentétes lehet. Nem lesz benne tehát sem a hiba oka, sem a javítási technológia megnevezése sem!

Áraink egyösszegű fix, sikerdíjas árak. Tételes ajánlatot és számlát nem készítünk. Az ajánlat elfogadásával Ön elfogadja a feltüntetett hiba javítására beállított bekerülési költséget. Ettől eltérő bonyolítási  alkalmazást az árajánlat bekérése ELŐTT kérhet. A munkavégzést követően utólag követelni olyat, melyben a felek nem állapodtak meg, és eltérnek a jelen szabályoktól, az elvárható gyakorlattól, nem helyénvaló.

Sem tételes ajánlat adásra, sem tételes számla adásra nem vagyunk kötelezettek. Ha Önnek ez az igénye, kikötése, vélhetőleg más kivitelezőt kell keresnie a hiba javítására.

2.1.

Ha az ajánlatban szereplő javítási ár magasabb, mint amit a költségbecslésnél jeleztünk (előfordulhat, hogy Ön nem közölt minden körülményt mely befolyásolhatja az árat, de ez csak a megjelenéskor derül ki számunkra) akkor ön következmények nélkül elállhat a rendeléstől.

2.2

Ha az ajánlatban szereplő javítási ár nem magasabb, mint amit a költségbecslésnél jeleztünk, akkor  két lehetőség adódik;


2.2.1.
Ha rendeli a munkát, a szokásos eljárás vonatkozik az esetre (megrendelő v. szerződés, munkavégzés, sikerre várás, vagy locsolás próba, siker esetén számlázás).

2.2.2.
Ha nem rendeli a munkát az ajánlat megérkezését követő 60 napon belül, akkor a költségbecslésben szereplő hibafeltárás és jelentés költségét leszámlázzuk, és a számlát postázzuk a jelentéssel együtt. Ekkor Ön meg tudja mi a hiba oka, az miképp javítható. Ha kifizette a számlát, lehetősége van másnak kiadni a jelentést és akár más vállalkozót megbízni a javítás elvégzésével.


2.2.2.1

Figyelem!
A jelentést csak akkor használhatja föl, ha a számlát kifizette. E tekintetben nem számít, hogy Önnek felénk nem telt még le a fizetési határideje! Ha hamarabb akarja az anyagot felhasználni, fizessen előbb.

Megjegyzés;

Ha rajtunk kívüállóval végezteti el a javítást, arra nem vállalunk garanciát, hogy csak a hibajelentésben jelölt hibák okozzák az ázást. Azt sem garantálhatjuk, hogy a kiírt javítást kifogástalan minőségben végzik el Önnek. Rajtunk kívülálló kivitelező igénybevétele az Ön döntése, így Önnek kell megállapodnia a garancia kérdéséről a kivitelezővel.

Mi már a költségbecslésnél, hibafeltárásnál, ajánlat készítésnél  számításba vesszük, hogy esetleg több hiba lehet, mint amit feltételezünk, vagy amit feltárunk, ezért mindíg számítunk többletmunkával, ami az árajánlatainkban benne van, így fedezet van a plusz munkákra.

 Idegen kivitelező ajánlata plusz munkákra vélhetőleg nem terjed ki, ezt kérjük, vegye figyelembe döntése előtt.

A mi ajánlataink a hiba megszüntetésre vonatkoznak, így nem hivatkozhatunk a saját hibafeltárásunk hiányosságaira, míg egy hibafeltárás után igénybe vett harmadik fél ajánlata vélhetőleg csak a hiba feltárásban jelölt, és a javítási tervben előirányzott munkák elvégzésére vonatkozik.

Tapasztalataink szerint sok esetben nem csak az , vagy azok a hibák okozzák az ázást amiket feltárunk, így harmadik fél igénybevétele esetén  (mert mondjuk a mi ajánlatunkat drágállja) lehet Ön még ázni fog  a javítást követően is. Ha pl. van 5 hiba ami ázást okoz, de mi 4 hibát találunk meg és arra készítjük a jelentést és javítási tervet, akkor ha mi végezzük a javítási munkát nem számlázhatunk, amíg az ötödik hibát meg nem találjuk és ki nem javítjuk. Ha a javítást viszont más végzi a mi feltárásunk alapján, akkor Ön a 4 hiba kijavításáért fog fizetni, és a kivitelező nem kötelezhető további hibák keresésére, javítására. Ez esetben kizárt, hogy részünkre szemrehányást tegyen, mert mi a legjobb tudásunk szerint igyekszünk minden hibát feltárni, de ezt a rejtett épületázások esetében nem lehet  minden esetben  megtenni. MI a garanciát arra vállaljuk, hogy ha mi javítunk, az ázásnak meg kell szűnnie.

Előfordul, hogy a jelentéseink, javítási terveink után harmadik felet bíznak meg a javítással, de a hiba nem szűnik meg, ezért felkérnek minket a javítás ellenőrzésére. Ezt mi díjtalanul akkor tudjuk vállalni, ha e-mail címünkre részletes fotókat küldenek az elvégzett javításokról. Ha ez nem áll rendelkezésre akkor a javítás ellenőrzése, véleményezése önálló felkérés alapján díjazással történhet.